Ticketvoorwaarden Gent Jazz 2022

Dit ticket verleent, mits naleving van het bezoekersreglement en de instructies van de festivalmedewerkers, toegang tot het Festivalterrein van  Gent Jazz  aan één persoon, enkel  op de datum vermeld op de voorkant van dit ticket en voor alle optredens die die dag plaatsvinden. Dit ticket moet, samen met het ID van de bezoeker, op elk verzoek van Gent Jazz of haar medewerkers en ingeschakeld beveiligingspersoneel worden getoond. Indien de bezoeker zich niet aan het bezoekersreglement of instructies houdt, kan hem of haar de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Op het festivalterrein kan u uw aankopen doen  via onze jazztons. De houder neemt op eigen risico deel aan het evenement waartoe dit ticket toegang geeft en ontheft de organisatie en exploitant van elke aansprakelijkheid in geval van incidenten en/of ongevallen. Bij het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker de organisatie de toestemming om beeldmateriaal te maken voor publicatiedoeleinden. Het is verboden om te fotograferen, geluids- of video-opnamen te maken. Dieren zijn niet toegestaan, behalve geleidehonden. In geval van het vervalsen van toegangskaarten of andere festivalbonnen zal strafklacht worden ingediend. Alle persoonlijke gegevens die bij de aankoop van dit ticket worden verzameld, zijn in overeenstemming met de Europese Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR), die van kracht is vanaf  25 mei 2018. Het ticket is alleen geldig met een leesbare barcode of controlestrook. Dit ticket wordt in geen geval teruggenomen, geruild of terugbetaald.