DISCLAIMER

Disclaimer voor www.gentjazz.com

vzw Jazz & Muziek verleent u hierbij toegang tot www.gentjazz.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

vzw Jazz & Muziek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

vzw Jazz & Muziek spant zich in om de inhoud van www.gentjazz.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op www.gentjazz.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van vzw Jazz & Muziek.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.gentjazz.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met vzw Jazz & Muziek. Voor op www.gentjazz.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan vzw Jazz & Muziek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij vzw Jazz & Muziek en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van vzw Jazz & Muziek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

BLIJF OP DE HOOGTE! SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF 

Jazz en Muziek vzw

Sint-Jacobsnieuwstraat 50

9000 Gent

info@jazz.be

#gentjazz